எள்ளு சாகுபடி | sesame cultivation in tamil | ellu sagupadi in tamil | organic farming in tamil @ Saveagri.ORG

#sesame #vivasayam #ellu #விவசாயம் மேலும் நமது தளத்தில் உள்ள சில முக்கியமான வீடியோக்கள்: 1.நெல் விவசாயம் செய்யும் முன் நிலத்தை உழுது தயார் செய்வது எப்படி https://youtu.be/F2gvdBa_lPQ 2.வெத்தலை சாகுபடி https://youtu.be/d-XHbtEuTNI 3.உழவன் செயலியில் உள்ள தகவல்கள் https://youtu.be/aZ7WdUh0avQ 4.குறைந்த …

எள்ளு சாகுபடி | sesame cultivation in tamil | ellu sagupadi in tamil | organic farming in tamil @ Saveagri.ORG Read More