நம்மாழ்வார் போலவே சாதனை இளைஞர்! சாதித்தது எப்படி? || Nammalvar Student Speech Organic Farming Tamil @ Saveagri.ORG

நாம்மாழ்வார் போலவே சாதனை இளைஞர்! சாதித்தது எப்படி? நெல் விவசாயம் செய்யும் முறை. நெல் சாகுபடியில் அதிக மகசூல். நெல் பயிரிடும் முறை. நெல் உர மேலாண்மை. || Nammalvar Student Speech Organic Farming Tamil Nammalvar Student Organic …

நம்மாழ்வார் போலவே சாதனை இளைஞர்! சாதித்தது எப்படி? || Nammalvar Student Speech Organic Farming Tamil @ Saveagri.ORG Read More