இயற்கை முறையில் காய்கறி உற்பத்தி செய்யும் விவசாயி | Tamil |Nature Farming | Organic Vegetable @ Saveagri.ORG

#Organic_Vegetable #Nature_Farming #Ullathanaya_uayrvu PETITE FOOD HUB https://youtu.be/ZG-7mKUp878 மீன் அமிலம் தேவைப்படுவோர் தொடர்புக்கு-938589105 உயிர்வேலி அமைப்பு :https://youtu.be/9P-Fw4t_3mc இயற்கை முறையில் தென்னையில் அதிக காய்கள் வைக்க எளிய தொழில்நுட்பம் : https://youtu.be/DCqBzmngu9s சிப்பிப்பாறை நாய் வளர்ப்பு :https://youtu.be/aY2CvVH2cFM source @ …

இயற்கை முறையில் காய்கறி உற்பத்தி செய்யும் விவசாயி | Tamil |Nature Farming | Organic Vegetable @ Saveagri.ORG Read More