நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு: தோல்வியிலிருந்து மீண்டு ஜெயித்த கரூர் பெண் | country chicken @ Saveagri.ORG

#chicken #poultry #countrychicken குறைவான முதலீட்டில், கணிசமான வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய தொழிலாகத் திகழ்கிறது, நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு. வீட்டில் இருந்தபடியே இதனை வெற்றிகரமாகச் செய்ய முடியும் என்பதால் பெண்கள், இதில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள். இதற்கு உதாரணமாக விளங்குகிறார், கரூர் மாவட்டம், …

நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு: தோல்வியிலிருந்து மீண்டு ஜெயித்த கரூர் பெண் | country chicken @ Saveagri.ORG Read More

கோழி குஞ்சுகளை பாதுகாக்க அருமையான ஒரு யோசனை #shorts #trending #poultry #poultryfarm #breedingsetup @ Saveagri.ORG

Download the ffreedom app from the Play Store or App Store to learn more about this video – https://ffreedom.com/ytfarmingtamil Courses on Farming https://ffreedom.com/tamil/farming-courses கோழி குஞ்சுகளை பாதுகாக்க அருமையான ஒரு யோசனை #shorts …

கோழி குஞ்சுகளை பாதுகாக்க அருமையான ஒரு யோசனை #shorts #trending #poultry #poultryfarm #breedingsetup @ Saveagri.ORG Read More