ஒருங்கிணைந்த வேளாண் மாதிரி பண்ணை பகுதி-2 | Integrated Farm |Oor Naattan @ Saveagri.ORG

தனக்கு தேவையான உரத்தை தானே தயாரித்து விவசாயம் செய்து அதை தானே விற்பனை செய்யும் தற்சார்பு கொள்கை மூலம் வெற்றி கண்ட வேளாண் ஆராய்ச்சியாளர் Organic Cultivation of Fruit Crop D. MANIVANNAN, Agriculturalist No. 153A, Pillaiyar Kovil …

ஒருங்கிணைந்த வேளாண் மாதிரி பண்ணை பகுதி-2 | Integrated Farm |Oor Naattan @ Saveagri.ORG Read More