ஆர்கானிக் பல் அடுக்கு விவசாயம் இது ஹைட்ரொபோனிக்ஸ் இல்லை Organic Vertical Farming in Tamil @ Saveagri.ORG

பல் அடுக்கு ஆர்கானிக் விவசாயம் லாபம் தரும் புதிய தொழில் இனி ஏக்கர் கணக்குல நிலம் தேவை இல்லை நஞ்சில்லா ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ண இனி ஏக்கர் கணக்குல நிலம் தேவை இல்லை. குறைந்த நிலம் இருந்தால் கூட இந்த விவசாய …

ஆர்கானிக் பல் அடுக்கு விவசாயம் இது ஹைட்ரொபோனிக்ஸ் இல்லை Organic Vertical Farming in Tamil @ Saveagri.ORG Read More