மண் கலவை #soil #plant #garden #tips #compost #ideas #harvesting #fertilizer #pots #tamil #shorts @ Saveagri.ORG

செடிகள் செழித்து வளர மண் கலவை ரெடி பண்ணாலம் வாங்க. 1.தோட்டத்து மண் 2.எரு 3.சாம்பல் (@secretgardener2604 ) source @ Saveagri.ORG

மண் கலவை #soil #plant #garden #tips #compost #ideas #harvesting #fertilizer #pots #tamil #shorts @ Saveagri.ORG Read More

நம்மாழ்வார் போலவே சாதனை இளைஞர்! சாதித்தது எப்படி? || Nammalvar Student Speech Organic Farming Tamil @ Saveagri.ORG

நாம்மாழ்வார் போலவே சாதனை இளைஞர்! சாதித்தது எப்படி? நெல் விவசாயம் செய்யும் முறை. நெல் சாகுபடியில் அதிக மகசூல். நெல் பயிரிடும் முறை. நெல் உர மேலாண்மை. || Nammalvar Student Speech Organic Farming Tamil Nammalvar Student Organic …

நம்மாழ்வார் போலவே சாதனை இளைஞர்! சாதித்தது எப்படி? || Nammalvar Student Speech Organic Farming Tamil @ Saveagri.ORG Read More