தென்னைக்கான உர அளவு பரிந்துரை | Fertilizer management of coconut tree | The Crops | @ Saveagri.ORG

உங்கள் தேவையை பூர்த்தி செய்ய THE CROPS🌿 -ஐ அனுகவும். ——————- About This Video ——————— வணக்கம் மக்களே 🙏, 🌾 இந்த வீடியோ-ல தென்னைக்கான உர மேலாண்மை பற்றி காணலாம். 🌾In This video we’ll see about …

தென்னைக்கான உர அளவு பரிந்துரை | Fertilizer management of coconut tree | The Crops | @ Saveagri.ORG Read More