அவரை செடியில் பூச்சி மேல பூச்சி வருதா ? இதோ மருந்து #shorts #farming #pesticide #insects #gardening @ Saveagri.ORG

முதலில் சிறிய புள்ளிகள் இலைகளில் தோன்றும். இப்புள்ளிகள் அளவில் பெரியதாகி பழுப்பு நிறத்தில் வளையங்களைத் தோற்றுவிக்கும். இந்த வளையத்தின் கோடு ஊதா நிறத்தில் இருக்கும். அந்நோய் அதிகமாகும் போது இவ்வகைப் பள்ளிகள் பெரியதாகி ஒன்றோடொன்று சேர்ந்துவிடும். Download the ffreedom app …

அவரை செடியில் பூச்சி மேல பூச்சி வருதா ? இதோ மருந்து #shorts #farming #pesticide #insects #gardening @ Saveagri.ORG Read More

மேலே வாத்து கோழி கீழே மீன் கோழியின் கழிவு மீனுக்கு உணவு | Smart Integrated Farming @ Saveagri.ORG

மேலும் இவர்களுக்கு Dr.Shanmuga Sundaram Chithode, Erode. phone no – 94432 29098. இஸ்ரேல் நாட்டில் சர்வதேச அதிநவீன வேளாண் கண்காட்சி – https://youtu.be/zlcOIp9ufaM?si=NZYgum7mM9xQuIpT #agriculture #விவசாயம் #organicfarming #goatfarming #goatfarming #agriculturetechnology #cattlefarm #fishfarming #மீன்வளர்ப்பு #agriculturetechnology #மாடுவளர்ப்பு …

மேலே வாத்து கோழி கீழே மீன் கோழியின் கழிவு மீனுக்கு உணவு | Smart Integrated Farming @ Saveagri.ORG Read More

மகரந்தம் நீக்கப்படாத சுத்தமான மலை தேன் | Original Hill Honey With Free Delivery | Original Honey @ Saveagri.ORG

To Buy Honey – 9941656184 Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/LIsKiAaFKU9BLVL7NEUuL4 Follow this link to join Our Telegram group: https://t.me/+cP0DVJOffs42Y2Q1 உங்களுடைய விவசாயம் மற்றும் பண்ணை சார்ந்த வீடியோக்கள் நமது …

மகரந்தம் நீக்கப்படாத சுத்தமான மலை தேன் | Original Hill Honey With Free Delivery | Original Honey @ Saveagri.ORG Read More

ஏக்கருக்கு ஒரு லட்சம் மேல் தரும் அத்தி பழம் | Fig Fruit Farming in Tamil #farming #figfruit @ Saveagri.ORG

அத்தி பழம் என்பது ஒரு பழமாகும், இது தென் முதலில் இந்தியாவில் வளரும் மரமாகும். இந்த மரத்தின் அத்தி பழங்கள் மிகவும் சுவையாகும் மற்றும் பலவிதமான பயன்களை வழங்குகின்றன. Download the ffreedom app from the Play Store or …

ஏக்கருக்கு ஒரு லட்சம் மேல் தரும் அத்தி பழம் | Fig Fruit Farming in Tamil #farming #figfruit @ Saveagri.ORG Read More