ஸ்பிக் பொட்டாசியம் பயன்படுத்தலாமா? | பொட்டஷ் | Spic Pottasium | MOP | IPL Pottas | Gramathan @ Saveagri.ORG

#கிராமத்தான் #Gramathan #Lovefriendssathz #vivasayam #fertilizers #Maize #MaizeCultivation விவசாய நண்பர்களுக்கு வணக்கம்🙏🙏🙏 இந்த யூடியூப் சேனலில் நான் விவசாயம்,ஆன்மீகம், கால்நடை பற்றி முழுமையாக விவாதிக்க உள்ளோம். உங்களுக்கு விவசாயம், கால்நடை ,ஆன்மீகம் சம்பந்தமாக சந்தேகங்கள் இருப்பினும் எங்களுக்கு Comment செய்யவும் …

ஸ்பிக் பொட்டாசியம் பயன்படுத்தலாமா? | பொட்டஷ் | Spic Pottasium | MOP | IPL Pottas | Gramathan @ Saveagri.ORG Read More

பொட்டாஷ் உரத்திற்கு மாற்றான இயற்கை உரம் | ALTERNATIVE TO POTASH FERTILIZER | TCG | @ Saveagri.ORG

உங்கள் தேவையை பூர்த்தி செய்ய THE CROPS GARDEN 🌿 -ஐ அனுகவும். மண்ணுழவும் !! மானுடமும் !!! 📞 Help Line : 936 158 1760 🗺 ADDRESS : THE CROPS GARDEN SURI CHETTIYAR COMPLEX, …

பொட்டாஷ் உரத்திற்கு மாற்றான இயற்கை உரம் | ALTERNATIVE TO POTASH FERTILIZER | TCG | @ Saveagri.ORG Read More

பொட்டாஷ் உரத்திற்கு மாற்று உரம் என்ன? | Alternate fertilizer for Potash. @ Saveagri.ORG

Potash, murateofpotash, potashfertilizer, fertilizer, biofertilizer, potashbacteria, potashprice, potashsubsidy, seedtreatment, seedlingtreatment, fertilizerapplication, பொட்டாஷ், உரம், உரஙகள், பொட்டாஷ் உரம், பொட்டாஸ்விலை, பொட்டாஷ்பாக்டீரியா. யூரியாவுக்கு மாற்று உரம் என்ன? : https://youtu.be/NScfQpWPJm8 source @ Saveagri.ORG

பொட்டாஷ் உரத்திற்கு மாற்று உரம் என்ன? | Alternate fertilizer for Potash. @ Saveagri.ORG Read More