தென்னங்கன்றுக்கு எந்தெந்த உரம் எப்படி கொடுக்க வேண்டும் #agriculture #fertilizer #garden #coconuttree @ Saveagri.ORG

தென்னங்கன்றுக்கு எந்தெந்த உரம் எப்படி கொடுக்க வேண்டும் #agriculture #fertilizer #garden #coconuttree /தென்னங்கன்றில் ஏற்படும் அனைத்து விதமான குறைபாடுகளுக்கும் அனுபவம் வாய்ந்த விவசாயிடம் நேர்காணல்#nature சொட்டுநீர்ப்பாசனம் மூலம் தென்னங்கன்று வளர்ப்பு / எப்போதும் பசுமையாக உள்ளது தென்னங்கன்று #agriculture தென்னைக்கு …

தென்னங்கன்றுக்கு எந்தெந்த உரம் எப்படி கொடுக்க வேண்டும் #agriculture #fertilizer #garden #coconuttree @ Saveagri.ORG Read More