14 வருட ஈஷாவின் பணிகள் – Isha Agro Movement – Organic farming @ Saveagri.ORGஈஷா விவசாய இயக்கம் | Isha Agro Movement | Natural Farming | organic farming

நஞ்சில்லா உணவு…
நோயில்லா வாழ்வு…
இயற்கை விவசாயமே தீர்வு…

Click here to subscribe for Isha Agro Movement latest Youtube Tamil videos:
https://www.youtube.com/channel/UCtYfGsDUcFjnREwJFaj6awQ?sub_confirmation=1

or call: 8300093777

ஈஷா விவசாய இயக்கம் தமிழகத்தில் இயற்கை விவசாயத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லும் முயற்சியில் தொடர்ந்து பல்வேறு பயிற்சிகளை அளித்து வருகிறது.

டாக்டர் நம்மாழ்வார் மற்றும் பத்மஸ்ரீ சுபாஷ் பாலேக்கர் போன்ற பெரியோர்கள் இயற்கை விவசாயத்தின் அவசியத்தையும் அதன் நுட்பத்தையும் நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள். மேலும் பல முன்னோடி விவசாயிகளிடம் இயற்கை விவசாய நுட்பங்கள் பொதிந்துள்ளன, அதை ஆக்கப்பூர்மாக வெளிக்கொண்டு வருவதன் மூலம் விவசாயிகளிடம் இருந்து விவசாயிகளுக்கு இயற்கை விவசாயத்தை கொண்டு செல்லும் வகையில் ஈஷா விவசாய இயக்கம் திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வருகிறது.

தமிழகம் ஒரு இயற்கை விவசாய மாநிலமாக மாறும் வரை ஈஷா விவசாய இயக்கம் இப்பணிகளை உறுதியுடன் தொடந்து மேற்கொள்ளும்

Like us on Tamil Facebook page:
Isha agro movement:
https://www.facebook.com/IshaAgroMovement/
Project greenhands:
https://www.facebook.com/projectgreenhands

Follow us on Isha Foundation Tamil’s Official Twitter page:
https://twitter.com/IshaTamil
Read our blog on sadhguru Tamil blog:
https://isha.sadhguru.org/in/ta/blog/article/bt-paruthi-paduthiya-paadu-manjaluku-maariya-vivasayi

Find latest updates, photos & information on Isha Tamil Website:
https://www.projectgreenhands.org/

source

@ Saveagri.ORG

About மண் காப்போம் - காவேரி கூக்குரல்

View all posts by மண் காப்போம் - காவேரி கூக்குரல் →

2 Comments on “14 வருட ஈஷாவின் பணிகள் – Isha Agro Movement – Organic farming @ Saveagri.ORG”

  1. I believe, Isha's effort of 'இயற்கை விவசாயம் ' and Agro Movement will reach entire farmers💚
    Thanks for your great efforts💥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *