10 ஏக்கரில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை | 5 Layer Integrated Farming | TAMIL | GUNA NATTUKOZHI PANNAI @ Saveagri.ORGGUNA VLOG : https://www.youtube.com/channel/UCfdPTR_98s8Sh-FoJX9Hf8w

———————————————————————————————–

10 ஏக்கரில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை | 5 Layer Integrated Farming | TAMIL | GUNA NATTUKOZHI PANNAI

10 Ekkaril orunginaintha pannai | Orunginaintha pannai

Thanks in Advance for Subscribing..

———————————————————————————————–

வெள்ளை / பச்சை கழிச்சல் மற்றும் சளி | இந்த மருந்து மட்டுமே தீர்வு | TAMIL | GUNA NATTUKOZHI PANNAI
https://www.youtube.com/watch?v=Mkxz3mW4Nis&t=3s

—————————————————————————————————-

WHATSAPP GROUP LINK :
GUNA NATTUKOZHI PANNAI 1
https://chat.whatsapp.com/Km20BgZlkv1JRk8GJgjS8J

GUNA NATTUKOZHI PANNAI 2
https://chat.whatsapp.com/I1uqpMucrRnBPNyIGgng15

GUNA NATTUKOZHI PANNAI 3
https://chat.whatsapp.com/KK3uPkrhPrAH2sDOaR8ZFy

TELEGRAM GROUP LINK : GUNA NATTUKOZHI PANNAI
https://t.me/gunanattukozhipannai

—————————————————————————————————-

Follow us on:

Youtube :
https://www.youtube.com/c/gunanattukozhipannai

————————————————————————–

10 ekkaril orunginaintha pannai | kozhi pannai vedanthangal | vedanthangal it oozhiyarin pannai | orunginaintha pannai vedanthangal | vedanthangal koli pannai | integrated farming in vedanthangal | 5 layer farming | integrated farming | integrated farming in 10 acres | guna pannai | guna koli pannai | guna nattukoli pannai | guna kozhi pannai | guna nattukozhi pannai | koli pannai |

——————————————————————————————

Disclaimer:
No Animals or Birds were harmed during the making of this video. We are not making any sales in this video. This video is only for education purpose.

—————————————————————————

source

@ Saveagri.ORG

7 Comments on “10 ஏக்கரில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை | 5 Layer Integrated Farming | TAMIL | GUNA NATTUKOZHI PANNAI @ Saveagri.ORG”

  1. அண்ணா அந்த நிலத்தில் போதிய சத்துக்கள் இல்லை. மண்ணை வளப்படுத்த வேண்டும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *