1 ஏக்கர் நிலம் மாதம் 80000 வருமானம் பச்சை மிளகாய் சாகுபடி | Green Chilli Farming| Eden TV Business @ Saveagri.ORG1 ஏக்கர் நிலம் மாதம் 80000 வருமானம் பச்சை மிளகாய் சாகுபடி | Green Chilli Farming| Eden TV Business

#greenchilli #vivasayam #edentvbusiness

Eden TV Business WhatsApp: 8428196238

Selva kumar : agriculture doubt: 9790226603

source

@ Saveagri.ORG

21 Comments on “1 ஏக்கர் நிலம் மாதம் 80000 வருமானம் பச்சை மிளகாய் சாகுபடி | Green Chilli Farming| Eden TV Business @ Saveagri.ORG”

  1. சார் வணக்கம், எனக்கு photo frame work மிகவும் நன்றாக தெரியும்.. ஆனால் அதற்கான material, எங்கு , எவ்வளவு வாங்க வேண்டும் அதற்கான முதலீடு எவ்வளவு தேவைபடும் என்று சொல்லுங்கள்….
    நான் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளேன் இந்த photo frame work தொழில் ஆரம்பித்து நடத்த வேண்டும்….

  2. என்னது மிளகாய் சாகுபடி செய்து மாசம் 80000 வருமானமா? அப்படி வந்தா இந்நேரம் விவசாயிகள் ஆடி கார் வாங்கியிருப்போம்.

  3. ஒரு ஏக்கர் காய் பிரிப்பு வரை மிளகாய் செடி வளர்க்க 50000 செலவு ஆகும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *