1 ஏக்கரில் இப்படி ஒரு பண்ணை பார்த்திருக்க மாட்டீங்க..!! | Sai Guru Farms | முன்மாதிரி பண்ணை அமைப்பு @ Saveagri.ORGSai Guru Farms -Trichy
Mr. Sidhar – 99400 32693

Subscribe https://youtube.com/@Pannaikkaran channel… We ll work Hard to give better content… Thanks for the support

#கோழிகளுக்கு உடல் எடை உடனடியாக அதிகரிக்க / சத்தான சரிவிகித உணவு / Nutrition Food for Chickens
https://youtu.be/B0__jFZrFQI

#ஒருங்கிணைந்த பண்ணை இப்படி தான் இருக்கனுமா? | எனது பண்ணையில் ஒருநாள் | Integrated Farming | Farm Tour
https://youtu.be/jBNSpF5TcTo

#நாட்டுக்கோழி பண்ணைகள் நஷ்டம் அடைவது எதனால்? | எதார்த்தமான உண்மை | Loss in Nattukozhi Farms | Reasons
https://youtu.be/zKetYKtkZng

#கோழிமுட்டையை இன்குபேட்டரில் முறையாக அமைப்பது எப்படி / முட்டைகளை சரியாக தேர்வு செய்யும்முறை
https://youtu.be/sCBBpF6TTb8

#இப்படி குஞ்சு வளர்த்து பாருங்க /இளம்குஞ்சு பராமரிப்பு முறை/ 100% இழப்பில்லா வளர்ப்பு/ Chicks Raising
https://youtu.be/1H0Hy_TNjJc

பண்ணைக்காரன் – இத்தளத்தில் பாரம்பரிய நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு, ஆடு மாடு வளர்ப்பு, மீன் வளர்ப்பு, நாய்கள் வளர்ப்பு மற்றும் அதன் நோய்கள் மேலாண்மையை குறித்தும் அறிந்து கொள்ளலாம்..

பண்ணைக்காரன் சேனலை தொடர்புகொள்ள:
Contact Only On Whatsapp : 9788337026
WhatsApp Link : https://whatsapp.com/dl/

Follow us on Social Medias:

💗 Instagram : pannaikkaran

💗Facebook :
http://www.facebook.com/pannaikaran

💗Gmail : [email protected]

Our Channel “Pannaikaran” / பண்ணைக்காரன் introducing Free Range Farming, Organic Farming, Country Chicken farming, Disease Management, Organic Foods, Breeding Methods and Techniques…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

பொறுப்பு துறப்பு :
நமது பண்ணைக்காரன் யூடிப் சேனலில் பேட்டி கொடுப்பவர்கள் சொல்லும் கருத்துகள் அவர்களின் சொந்த கருத்துக்களே அன்றி நமது சேனலின் கருத்துக்கள் அல்ல… இவ்வாறு அவர்கள் கூறும் கருத்துகளுக்கும் நமது சேனலுக்குக்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை உறுதி பட விளக்குகிறேன்…!!

DISCLAIMER :
The Suggestions & Comments From the Interviewers on “Pannaikkaran ” YouTube channel are their own opinions.. I assure that, It may not related to our Channel’s Descriptions.. Choose Wisely…!!

‎@Pannaikkaran – பண்ணைக்காரன் #நாட்டுக்கோழி #freerangechickens #freerangehenfarm #integratedfarmingsystem #nattukolipannai #nattukozhi #ஒருங்கிணைந்த #aseel #aseelbreeding #sandaikozhi #countrychicken #nativebreed #kattuseval #farming #hens ‎@Pannaikkaran – பண்ணைக்காரன் #நாட்டுக்கோழி #freerangechickens #freerangehenfarm #integratedfarmingsystem #nattukolipannai #nattukozhi #ஒருங்கிணைந்த #aseel #aseelbreeding #sandaikozhi #countrychicken #nativebreed #kattuseval #farming #hens #asola #chicksforsale #chickenchicks #kozhi #farming #pannai #duck #ducklings #வாத்து #வான்கோழி #duckfarming #duckfarm #turkey #aseelrooster #rooster #nativedogs #hens #henfarming #henfarm #seval #inkubator #inkubation #இன்குபேட்டர் #farming #rabbit
Pannaikkaran – பண்ணைக்காரன்
#shorts #shortvideo #shortvideoviral #viralshorts #நாட்டுக்கோழி #freerangechickens #freerangehenfarm #integratedfarmingsystem #nattukolipannai #nattukozhi #ஒருங்கிணைந்த #aseel #aseelbreeding #sandaikozhi #countrychicken #nativebreed #kattuseval #farming #hens #asola #chicksforsale #chickenchicks #kozhi #farming #pannai #duck #ducklings #வாத்து #வான்கோழி #duckfarming #duckfarm #turkey #aseelrooster #rooster #nativedogs #hens #henfarming #henfarm #seval #rabbit #rabbits #rabbitfarming #rabbitfarm #முயல் #முயல்வளர்ப்பு #முயல்பண்ணை Pannaikkaran – பண்ணைக்காரன்
#shorts #shortvideo #shortvideoviral #viralshorts #நாட்டுக்கோழி #freerangechickens #freerangehenfarm #integratedfarmingsystem #nattukolipannai #nattukozhi #ஒருங்கிணைந்த #aseel #aseelbreeding #sandaikozhi #countrychicken #nativebreed #kattuseval #farming #hens #asola #chicksforsale #chickenchicks #kozhi #farming #pannai #duck #ducklings #வாத்து #வான்கோழி #duckfarming #duckfarm #turkey #aseelrooster #rooster #nativedogs #hens #henfarming #henfarm #seval #rabbit #rabbits #rabbitfarming #rabbitfarm #முயல் #முயல்வளர்ப்பு #முயல்பண்ணை
#countrychicks #nattukozhivalarpu #nattukoli #nattukozhi #nattukozhicage #cage #cage_birds #cagefree #nattukozhivalarpu #nattukozhi #nattukozhichicks #nattukolikulambu #nattukozhikulambu #nativebreed #nativedogs #indiandog #rajapalayamdogs #rajapalayampuppy #rajapalayamdog #stoneproducts #stone #clay #claybottle #clayproducts #claypot #பம்பரம் #பலங்குழி #ancient #products #exotic #exoticpets #hamster #hedgehog #தீவனம் #ஆடு #மாடு #solar #solarsystem #solarforhome #solarforfarm #rabbitfarming #rabbits #rabbitbunnys #rabbit #rabbitfarm #rabbitsales #rabbitcage #rabbitdisease #rabbitmeat #rabbitmedicine #rabbitfeed #rabbitbunny #rabbittreatment #rabbitcoimbatore #rabbittamilnadu #rabbitbunnysales #rabbitmaintenance #rabbitbreed #rabbitbreeding #rabbitcagesales #kadaknathchicks #kadaknathchicken #kadaknathfarming #kadaknath #kadaknathegg #vellaikaluchal #seval #kattuseval #nattukoli #kankrej #countrycow #native #nativebreed #savenativebreeds #உக்கடம் #coimbatore #Coimbatorepetsmarket #covai #layer #layercage #hens #egg #eggs #eggcurry #kozhimarket #poultry #poultryfarming #poultryfarm #poultryfarminindia #poultryfarmingbusiness

source

@ Saveagri.ORG

About Pannaikkaran பண்ணைக்காரன்

View all posts by Pannaikkaran பண்ணைக்காரன் →

15 Comments on “1 ஏக்கரில் இப்படி ஒரு பண்ணை பார்த்திருக்க மாட்டீங்க..!! | Sai Guru Farms | முன்மாதிரி பண்ணை அமைப்பு @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *