🥳மரத்தில் பழுத்த வாழைக்குலை💥🤡 | #shorts #banana @ Saveagri.ORGHello guys Recently we are cultivation for a organic banana in our home. வாழை பழம் வெட்டி பழுக்க வைப்பதை விட மரத்தில் பழுத்தால் தான் அதன் சுவை இன்னும் சூப்பர்ஆக இருக்கும்.
It’s our country banana we called நாட்டு வாழைப்பழம்.
Jawadhu Dot Com videos are shooted for only jawadhu Hill’s.
#jawadhudotcom #banana #bananas #வாழைப்பழம் #வாழை
.
.
.
If you like our videos subscribe and support our channel.
நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு Subscribe-உம் யாரோ ஒருவருடைய வாழ்க்கைய மாற்ற உதவும் 🙏
Subscribe at @jawadhudotcom

#shorts #shortsyoutube #shortsfeed #jawadhuhills #trendingshorts

Fallow our Social media Pages
Instagram Facebook Twitter share chat
👉 Jawadhu Dot Com
.
.
.
Thank you ♥️

source

@ Saveagri.ORG

2 Comments on “🥳மரத்தில் பழுத்த வாழைக்குலை💥🤡 | #shorts #banana @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *