💥🤡என்னடா இது புதுசா இருக்கு🙄⁉️ | #shorts @ Saveagri.ORGHello guys welcome to Jawadhu Dot Com families 🫂.
Recently we are eating in one of the Orange fruit family it’s called narthangai. organic Jawadhu Hill’s Fruits review in our channel.
#jawadhudotcom #orange #jawadhuhills
.
.
.
If you like our videos subscribe and support our channel.
நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு Subscribe-உம் யாரோ ஒருவருடைய வாழ்க்கைய மாற்ற உதவும் 🙏
Subscribe at @jawadhudotcom

Fallow our Social media Pages 👇
Instagram Facebook Twitter share chat
👉 Jawadhu Dot Com
.
.
.
Thank you for visiting our Discription🙏

source

@ Saveagri.ORG

29 Comments on “💥🤡என்னடா இது புதுசா இருக்கு🙄⁉️ | #shorts @ Saveagri.ORG”

  1. நார்த்தங்காய் இது புளிப்பா தான் இருக்கும் ஊறுகாய் போட்டா சூப்பரா இருக்கும் 🤤🤤🤤😌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *