🌱2 ஏக்கருக்கு நீர்💦 பாயச்ச முடியல, இப்போ 21 ஏக்கர் பாய்ச்சும் அளவுக்கு தண்ணீர் வந்திருச்சு… @ Saveagri.ORGFor Business inquiries : +91 99624 80690
Gmail : [email protected]

உங்கள் விவசாயம், பண்ணை மற்றும் கால்நடைகள் சார்ந்த தகவல்களை நமது சென்னையில் ஒளிபரப்ப +91 99624 80690 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்.

___________________________________

Follow My Social Media Pages

Facebook : https://www.facebook.com/Smartvivasayii
Instagram : https://www.instagram.com/smart_vivasayi
Thread : https://www.threads.net/@smart_vivasayi
Moj : https://mojapp.in/@smart_vivasayi

___________________________________

Keywords : #smartvivasayi #agriculture #vivasayam #vivasayi permaculture,permaculture design,permaculture gardening,swales permaculture,permaculture farm,swales,permaculture water design strategies,what is permaculture,permaculture principles,permaculture learning,permaculture video,permaculture design course,permaculture (website category),swale,permaculture water systems,permaculture homestead,permaculture water management,permaculture keyline water systems,permaculture water pond Water Management,Benefits of Water Management,Conversation of water crisis chennai,water leakage,water problem in tamil nadu,water problem in chennai,water management in israel,water management in agriculture,water management in singapore,water shortage in india,wastewater management,sewage waste management,sea water plant in india,tamil nadu water problem,tamil nadu water problem solution,drought in india,water in tamil,water management in tamil irrigation,irrigation system,drip irrigation system,drip irrigation,sprinkler irrigation,irrigation system for farming,how to install drip irrigation system,different types of irrigation systems in agriculture,agriculture irrigation system,agriculture irrigation,sprinkler irrigation system,gun sprinkler irrigation system,gun sprinkler,irrigation system for agriculture,types of irrigation,types of irrigation systems in agriculture,irrigation system in agriculture sprinkler,raingun,sprinkler irrigation system,drip irrigation system,drip fittings,filters,ball valves,air release valve,pressure release valve,dripers,irrigation installations,butterfly sprinkler,agriculture sprinklers,pvc pipes,Hdpe pipes Integrated Rainwater Harvesting arecanut coconut and fish farming,kambalimoole,kambalimoole farms,integrated farming,integrated farming system model,integrated fish farming,integrated arecanut farming,integrated coconut farming,coconut farming techniques,coconut farming,arecanut farming,rainwater harvesting,rainwater harvesting system,fish farming,fish farming business,fish farm,barren land to agricultural land,dryland agriculture,dryland farming,farming

source

@ Saveagri.ORG

5 Comments on “🌱2 ஏக்கருக்கு நீர்💦 பாயச்ச முடியல, இப்போ 21 ஏக்கர் பாய்ச்சும் அளவுக்கு தண்ணீர் வந்திருச்சு… @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *