ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണ് എന്നാലെന്താണ്? IMPORTANCE OF HEALTHY SOIL | ORGANIC FARMING | HSPM AGRICLINIC @ Saveagri.ORG#HSPM_agriclinic
#importance_of_soil_health
#D.S_SURESH_KUMAR

Published on sep 12, 2021
…………………………………………..
*PLEASE WATCH PREVIOUS EPISODES*

🌱PART-1 LATEST TECHNOLOGY FOR CARDAMOM PLANTATION
https://youtu.be/QlHM4vYJyZ0

Home garden, tips and triks farming, farm videos, fertelizer making, harvesting, tomato farming, beans farming, natural pesticides making, plant growth trik, Thrips, aphids, lepidoptera larvae, aphids, larva attacks, health vegitables farming, green chilly plants, seeds grow tricks, neem cake using, veppin pinnak, jaivavala krishi, cardamom plants, ground nut cakes, peanut cake benefits, bio farming tips, cardamom auction, agriculture indiaa, agriculture kerala, banned pestisides, nematodes, Fizerium disease, cardamom price decreases, pesticides kerala, chemical fertilizers, bio fertelizer, bio pesticides, soil test, micro nutrients, primary nutrients, faram india, cardamom platation, bio farming, compost making, nine bolt cardamom, kinds of cardamom, organicgardening, construction , livingsoil, soilgrown, grow, life, homegrown, engineering, flower, concrete,soilfoodweb, dirt, seeds, marijuana, agriculturelife, healthysoil, agronomy, permaculture, soils , growyourownfood, india, weedporn, pedology, rock, trees, environment, sustainability, indica, farmer, cannabisculture, soil,agriculture, nature, organic, gardening, garden, plants, cannabis, growyourown, soilhealth, plant, soilscience, farming, compost, photography, water, weed, green, cannabiscommunity, horticulture, earth, flowers, hydroponics, landscape, love #art #tree #fertilizer #farm #bhfyp, cardamom, cardamom plant, cardamom powder, cardamom auction live today, cardamom tea, cardamom tree, cardamom benefits, cardamom song, cardamom plant in tamil, cardamom powder recipe, organic farming, organic farming in india, organic farming in telugu, organic farming business, organic farming in tamil, organic farming in kannada, organic farming at home, organic farming at my home natural farming, organic farming in hindi, organic farming in punjab, home garden, home garden ideas, home garden design, home garden in tamil, home garden decoration ideas, home garden tour, home gardening ideas in tamil, home garden plants, home garden malayalam, home garden design ideas, spices, spices name, spices names in english, spices recipe, spices food, spices packing machine, spices board, spices business, spices of india, spices plants, micronutrients, micronutrients for plants, micronutrients and macronutrients, micronutrients with waste decomposer, micronutrients kya hai, micronutrients explained, micronutrients kaise banaye, micronutrients for soybean, micronutrients for sugarcane, micronutrients trick, harvesting, harvesting videos, harvesting vegetables, harvesting videos in telugu, harvesting machines, harvesting honey, harvesting vegetable garden, harvesting fruits, harvesting in telugu, harvesting class 8, farms india, farms india chicken, farms india chicken pollachi, amway farms india, clark farms indiana, military farms indian army, tom farms indiana, dairy farms india, future farms india, goat farms india, microfood, microfood for plants malayalam, microfood stanes, microfood for paddy, microfood for coconut tree, microfood fertilizer, microfood zinc, microfood liquid, micro food fixation, microfood for plants, soil, soil house, soil erosion, soil charger technology, soil mechanics, soil class 7, soil profile, soil pollution, soil formation, soil science
––––––––––––––––––––––––––––———-

source

@ Saveagri.ORG

20 Comments on “ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണ് എന്നാലെന്താണ്? IMPORTANCE OF HEALTHY SOIL | ORGANIC FARMING | HSPM AGRICLINIC @ Saveagri.ORG”

  1. ഇതൊക്കെ നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെ എല്ലാം നന്നായിട്ടു മനസ്സിലാക്കി തന്നു 🥰🙏👍

  2. ശരിക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ. ഇത്രയും ആഴമായ അറിവുകൾ അനേകർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനു ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ

  3. Soil പഞ്ചകർമ എങ്ങനെചെയ്യാം video ചെയ്യാമോ. നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ലിങ്ക് തരുമോ?

  4. നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും അടിസ്ഥാന പരമായ കാര്യങ്ങൾ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് ,അതിൽ നിങ്ങള്ക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ ഡോസ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ യൂട്യൂബർ ചോദിക്കുന്നതിനാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് .

  5. Soil pancha karma കേട്ടു തുടങ്ങി കാലം കുറെയായി ഇതുവരെ ഇതെന്താ എന്നു പറയുന്നില്ല. Please explain properly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *