வெள்ளரி விவசாயத்தில் தனிமனிதனாக அசத்தும் பழமையான விவசாயி | Cucumber farming Tamil Nadu old farmer @ Saveagri.ORG

source

@ Saveagri.ORG

About நவீன விவசாயி NAVEENA VIVASAYI

View all posts by நவீன விவசாயி NAVEENA VIVASAYI →

5 Comments on “வெள்ளரி விவசாயத்தில் தனிமனிதனாக அசத்தும் பழமையான விவசாயி | Cucumber farming Tamil Nadu old farmer @ Saveagri.ORG”

  1. எத்தனை மூடை பரிக்கும் என்றுதான் கேட்க்க வேண்டும்.வாழைக்கு ஊடு பயிரை போட வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *