வீட்டு தோட்டதில் அறுவடை | Nama Veetu thottam harvesting in Tamil | Organic farming harvest @ Saveagri.ORGவீட்டு தோட்டதில் அறுவடை | Nama Veetu thottam harvesting in Tamil | Organic farming harvest

வீட்டுத் தோட்டம் / veetu thottam / Garden in tamil / Iyarkai Yugam

In this video going to show small thottam and have several plants.i encourage everyone to grow some plants in their home.thottam can be small but produced fresh and healthy vegetables and leaves.

தோட்டம் நமக்கு தேவையான அனைத்தும் ஆர்கானிக் முறையில் பயிர் செய்து காய்கறிகள் மற்றும் கீரைகள் என அனைத்தும் வளர்த்துக் கொள்ளலாம்.நல்ல நாட்டு விதைகளை கொண்டு இயற்கை முறையில் தோட்டம் அமைத்து நல்ல காய்கறிகளை விளைவித்து உண்டு உடல் ஆரோக்கியத்துடன் வாழலாம்.
#veetuthottam,#garden,#iyarkaiyugam,#organicforming,#garden,#thottam
veetu thottam in tamil,veetu thottam tamil,veetu thottam tips,veetu thottam amaipathu eppadi,veetu thottam,veetu thottam valarpathu eppadi,veetu thottam tips in tamil,veetu thottam valarpathu,veetu thottam amaithal,enga veetu thottam tamil,maadi veetu thottam in tamil,maadi veetu thottam tamil,maadi veetu thottam tips,veetu thottam amaikum murai,veetu thottam ideas in tamil,veetu thottam tamil tips,en veetu thottam,home garden harvest,home garden tour,home garden tour 2020,home garden tour in tamil,home garden vegetables,maadi thottam,maadi thottam tamil,veetu thottam,veetu thottam in tamil,veetu thottam tamil,veetu thottam tips in tamil,வீட்டு தோட்டம்,வீட்டு தோட்டம் அமைத்தல்,வீட்டு தோட்டம் தக்காளி,வீட்டு தோட்டம் பராமரிப்பு,harvesting,harvest,vegetable harvest,iyarkaiyugam,google,maadi thottam harvesting,maadi thottam harvest in tamil,thottam

Music: Solo Acoustic5
Musician: Jason Shaw
URL: https://audionautix.com

source

@ Saveagri.ORG

3 Comments on “வீட்டு தோட்டதில் அறுவடை | Nama Veetu thottam harvesting in Tamil | Organic farming harvest @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *