வீட்டில் Micro Greens – வளர்த்து சென்னை முழுக்க டெலிவரி… அசத்தும் தம்பதி! @ Saveagri.ORG#microgreen #microgreens #pasumaivikatan

Full Video Link: https://youtu.be/9Q2-_64Hugw

சென்னை வேளச்சேரியை அடுத்த சந்தோசபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வித்யாதரன். தன் வீட்டிலேயே 10*20 இடத்தில் மைக்ரோ க்ரீன்ஸ் வளர்த்து வருகிறார். அதுகுறித்த அனுபவத்தினை இந்த காணொலியில் பகிர்ந்துகொள்கிறார்…

தொடர்புக்கு வித்யாதரன் : 95140 44663

###

Host : M.Punniyamoorthy
Camera : R. Sureshkumar
Editor : Sivakiran
Thumbnail Artist: Santhosh Charles
Video Producer: M.Punniyamoorthy

###

=================================

https://vikatanmobile.page.link/FarmVisit
https://vikatanmobile.page.link/pasumai_vikatan

📲 Pasumai vikatan Facebook: https://bit.ly/3UzxiGV
📲Pasumai vikatan Twitter: https://bit.ly/3CbNruE
📲 Pasumai vikatan insta page: https://bit.ly/3ScteKU

📲 To Subscribe

Vikatan Digital Magazine Subscription : https://bit.ly/3uEfyiY
Vikatan App: http://bit.ly/2Sks6FG
Subscribe Pasumai vikatan: https://bit.ly/3CamYh9
https://vikatanmobile.page.link/aval_

Our You Tube Channel’s Link:

Vikatan TV : https://www.youtube.com/c/vikatanwebtv
Ananda Vikatan : https://www.youtube.com/c/AnandaVikatantv
Sakthi Vikatan: https://www.youtube.com/c/SakthiVikatan
Motor Vikatan: https://www.youtube.com/c/MotorVikatanMagazine
Nanayam Vikatan: https://www.youtube.com/c/NanayamVikatanYT
Aval Vikatan: https://www.youtube.com/c/AvalVikatanChannel
cinema vikatan : https://www.youtube.com/c/cinemavikatan
Time pass: https://www.youtube.com/channel/UC1UmWTqooh6jCIrNsRO-KSA
News Sense: https://www.youtube.com/c/SudaSuda
Vikatan News: https://www.youtube.com/channel/UCoj5F978Pb8zn3CHFrl1Znw
Say Swag: https://www.youtube.com/c/SaySwag
Say Swag Men : https://www.youtube.com/c/SaySwagMen
Doctor Vikatan: https://www.youtube.com/c/DoctorVikatan

====================================

Pasumai vikatan YT Channel from the 97 years old Vikatan Media Group. This channel endorses Organic & Sustainable Farming and lifestyle. Pasumai Vikatan Channel has strong following among the farming community in Tamil Nadu, across India and Tamil Diaspora.

source

@ Saveagri.ORG

One Comment on “வீட்டில் Micro Greens – வளர்த்து சென்னை முழுக்க டெலிவரி… அசத்தும் தம்பதி! @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *