வாழை வனம் | Smart Integrated Farming | Banana Forest @ Saveagri.ORGFarm Viruksha and Agribusiness Tamil in association with StartupTN proudly presented a webinar on “Integrated Banana Farming” by Thiru C Shanmugasundaram, President, Integrated Banana Growers Federation, Erode.

The session covered the new technology that the farmer adopted in his banana field which is giving tremendous yield, enriching the soil when compared to normal methods. He has done extensive research in Banana and implemented this regenerative technnique and he is doing yearly 3 times harvest in one time planting. Through this method, he is planting 1000 plants and generating 50 tonnes of banana in per acre. In addition to that, he is doing smart Integrated farming with fish, poultry, duck, goat. He is using this enriched manure water along with panchakavya, meen amilam, Dasagavya as a manure to banana plants.

Interested farmers can join this federation through this link https://bananaforest.pydan.com/

Contact details : C.Shanmugasundaram. +91 9443229098

Keep supporting us…..

#banana #agriculture #ifs #integratedfarmingsystem #smart #agribusiness #cropadvisory #bananaforest #farmerincome #agripreneur #tamil

source

@ Saveagri.ORG

6 Comments on “வாழை வனம் | Smart Integrated Farming | Banana Forest @ Saveagri.ORG”

  1. வழக்கமான சாகுபடியிலும் மண் அணைத்த பின் வளர்ந்த வாழை கிட்டத்தட்ட மேட்டுப்பாத்தியில்தானே வளர்கிறது.அதிலேயே பக்க கன்றுகளை வளர விட்டால் அதுவும் நிரந்தர சாகுபடிதானே.

    இதற்கும் அதற்கும் என்ன வித்யாசம் ?

  2. இந்த மாதிரி வீடியோவை நேரடியாக பதிவு செய்தால் விளக்கமாக இருக்கும் . இவருடைய பழைய வீடியோவைப் பார்க்கவும். அருமையாக இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *