வாழைக்கட்டை மற்றும் கழிவுகளை உரமாக்குதல் 🌴Banana Waste – Compost Tamil 🌱9944450552🌱 @ Saveagri.ORG#வாழைக்கட்டைமற்றும்கழிவுகளைஉரமாக்குதல் #BananaWasteCompostTamil #9944450552

source

@ Saveagri.ORG

About நீர் மேலாண்மையும் பண்ணை மேம்பாடும்

View all posts by நீர் மேலாண்மையும் பண்ணை மேம்பாடும் →

8 Comments on “வாழைக்கட்டை மற்றும் கழிவுகளை உரமாக்குதல் 🌴Banana Waste – Compost Tamil 🌱9944450552🌱 @ Saveagri.ORG”

  1. சார் நான் விருதுநகர் இங்கு உள்ள மண்டபம் (Mahal) function முடிந்த பின் வாழை குப்பை கழிவுகளை அகற்றும் பணி செய்து வருகிறேன். இதில் சாப்பிட்ட பின் இருக்கும் வாழை இலை மற்றும் வாழை மரம் இவற்றை பயனுள்ள உரமாக மாற்ற முடியுமா சார்
    Cell.8825551479

  2. பண்ணை கழிவு மக்கவைக்கும் WDC wastedecomposer culture வேஸ்ட் டீகம்போசர் தற்போது விவசாயிகள் தேவைக்கு விருதுநகர் எங்கள் ஆய்வகத்தில் உள்ளது.

  3. ஐயா கடலை கொடியை டிரம்அமுக்குவது போல் கிழங்கு கொடியை டிரம்மர் அமைக்கலாம எம் தங்கவேல் திண்டுக்கல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *