வாத்துக்கறி-ல இவ்ளோ சத்துகள் இருக்கா? #food #yummy #yum #foodie #organic #farming #streetfood #tp @ Saveagri.ORGவாத்து கறி நிறைய ஊட்டச்சத்துக்கள் மிகுந்தது
விட்டமின் ஏ விட்டமின் பி மற்றும் கல்லீரல் , தோல், இதன் கொழுப்பு அமிலங்கள் இருதயத்திற்கு மிகவும் நல்லது

source

@ Saveagri.ORG

15 Comments on “வாத்துக்கறி-ல இவ்ளோ சத்துகள் இருக்கா? #food #yummy #yum #foodie #organic #farming #streetfood #tp @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *