லாபம் இருக்கோ இல்லையோ, விவசாயம் தான் முக்கியம்! | Organic Farming | Valam | IBC Tamil @ Saveagri.ORGலாபம் இருக்கோ இல்லையோ, விவசாயம் தான் முக்கியம்! | Organic Farming | Valam | IBC Tamil

#ibctamilValam #OrganicFarming #ibctamil #JasmineAgriculture #vivasayam #agriculture

source

@ Saveagri.ORG

2 Comments on “லாபம் இருக்கோ இல்லையோ, விவசாயம் தான் முக்கியம்! | Organic Farming | Valam | IBC Tamil @ Saveagri.ORG”

  1. விவசாயம் லாபம் இல்ல நஷ்டம் கஷ்டம் மட்டும் தான் 130 கோடி நுகர்வோர் இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்ல

  2. யாருக்கும் அடிமையில்லை இந்த கெத்த தான் நாம நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கனும் தன் உழைப்புக்கு யாருமே சம்பளம் நிர்ணயிக்க முடியாது வாழ்க வளமுடன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *