ரோஜா, மல்லிகை, செம்பருத்தி, காய்கறி செடிகளுக்கு உரம் NPK rich homemade liquid fertilizer for roses @ Saveagri.ORGHomemade liquid fertilizer for rose plants and all other garden plants.

#gardeningdiaryrosetips #rosegrowingtipstamil #successfulrosepotting #Rosegrowingtipstamil2022 #terracerosegarden #growingroseinpot #pottedRoseplants #rosepotculturetamil #Rosefertilizer #organicfertilizersforhomegarden #organicrosefertilizer #organicgrowthpromoterforrose

Mustard Cake fertilizer for roses 2021 – https://youtu.be/4-rs3RlBqJ4

Buy garden products (potting mix, perlite, vermiculite, manure granules, organic imported granules, mustard cake, Neem Cake, Bonemeal etc.) from our store www.gardeningdiary.in

Gardening Diary Online store – www.gardeningdiary.in

GD WhatsApp – 9074274929
GD Product Inquiry WhatsApp – 9500662295

For more updates – follow me on my Face Book page – Gardening Diary
Facebook page link for Gardening Diary – https://www.facebook.com/gardeningdiary/
Instagram – https://www.instagram.com/gardeningdiaryindia/
———————————————————————————————

Mustard cake fertilizer for rose tamilnadu | Mustard cake liquid fertilizer for rose plants in Tamil | Mustard cake liquid fertilizer for terrace garden tamil | Mustard cake liquid fertilizer for vegetable plants in Tamil | Mustard cake liquid fertilizer for Hibiscus in Tamil | Mustard cake liquid fertilizer for jasmine plants in Tamil | Promote new growth in rose plants with Mustard cake fertilizer | Mustard cake groundnut cake fertilizer in Tamil |

பூ, காய்கறி, அழகு செடிகள் உரம் | ரோஜா செடிகளுக்கு வீட்டில் தயாரித்த ஆர்கானிக் உரம் | செம்பருத்தி செடிக்கு வீட்டில் தயாரித்த ஆர்கானிக் உரம் | பூக்காத செம்பருத்தி செடியும் பூக்கும் | மல்லிகை செடி நிறைய மொட்டு விட்டு பூக்க ஆர்கானிக் உரம் | முல்லை பிச்சி செடி நிறைய பூக்க ஆர்கானிக் உரம்

റോസാപ്പൂക്കൾക്കുള്ള മികച്ച ജൈവ വളം
ജൈവ റോസ് വളം
റോസ് ചെടിക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജൈവവളം
റോസ് ചെടിയിൽ എങ്ങനെ ധാരാളം പൂക്കൾ ലഭിക്കും
റോസ് ചെടികളിൽ പുതിയ വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു
വീട്ടുതോട്ടത്തിന് ജൈവ വളം എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം
റോസാപ്പൂക്കൾ വലുതാക്കാനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ | റോസ് ചെടിയിൽ എങ്ങനെ വലിയ പൂക്കൾ ലഭിക്കും | ധാരാളം റോസാപ്പൂക്കൾ എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാം | ഒരു റോസ് ചെടിയിൽ പല റോസാപ്പൂക്കളും എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാം | വലിയ റോസാപ്പൂക്കൾ പൂക്കുക | നിങ്ങളുടെ റോസ് ചെടിയാണ് ചെറിയ പൂവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് | നിങ്ങളുടെ റോസ് ചെടിയെ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കുക | ആരോഗ്യകരമായ റോസ് ചെടി വീട്ടിൽ എങ്ങനെ വളർത്താം | റോസ് ചെടിയിൽ ധാരാളം ശാഖകൾ വളർത്തുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ | നിങ്ങളുടെ റോസ് ചെടിയിൽ ധാരാളം പുതിയ വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ | നിങ്ങളുടെ റോസ് ചെടിയിൽ ധാരാളം പുതിയ വളർച്ച എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം | റോസ് ചെടിയിൽ ആരോഗ്യകരമായ പച്ച ഇലകൾ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം | റോസ് ചെടിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ജൈവവളം | നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ റോസ് ചെടിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ജൈവവളം | മലയാളത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ റോസാപ്പൂവ് വളർത്തുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

source

@ Saveagri.ORG

40 Comments on “ரோஜா, மல்லிகை, செம்பருத்தி, காய்கறி செடிகளுக்கு உரம் NPK rich homemade liquid fertilizer for roses @ Saveagri.ORG”

  1. Very nice and interesting and informative video. Thanks a lot . How to increase the thickness of rose stems . Plants are more than 1 yr old , but stems are thin and rose size is small . Will this Mustard / Coconut ( Kadalapunnakku ) solution Feed increase the thickness of the stems? The stems of your plants are pretty good.
    Can this feed be given to Coconut trees . If yes, what is the quantity / tree that is 20 yrs old ?
    Also share a video on how to eradicate the mealy bugs on Hibiscus plants .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *