ரோஜா செடிக்கு இதுவரை யாரும் சொல்லாத உரம், தெரிஞ்சா விட மாட்டீங்க || Bio fertilizer for rose palnt @ Saveagri.ORG#rose #fertilizer #lactobacillous

ரோஜா செடிக்கு இதுவரை யாரும் சொல்லாத உரம், தெரிஞ்சா விட மாட்டீங்க || Bio fertilizer for rose palnt

#lactobacillousbacteria

#fertilizerforrose

#biofertilizer

#organichomemadefertilizer

source

@ Saveagri.ORG

25 Comments on “ரோஜா செடிக்கு இதுவரை யாரும் சொல்லாத உரம், தெரிஞ்சா விட மாட்டீங்க || Bio fertilizer for rose palnt @ Saveagri.ORG”

  1. போடி பைத்தியம் பால் விக்குற விலைக்கு மூனு டம்ளர் பாலை ஊத்தனுமாம்

  2. மண் கலவையில் நான் செம்மண்+தேங்காய் நார் சேர்த்து செடி வைத்தேன்.ஆனால் மண் கலவை எப்போதுமே ஈரமாகவே உள்ளது.என்ன செய்வது

  3. செடி பழூ நோயி தாக்கின்றது அதற்கு என்ன சொயாலம் சொல்லுங்க அக்கா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *