ரூ.0 செலவில் வருடம் 10 லட்சம் வருமானம் பெறும் இயற்கை விவசாயி | Organic farming, integrated farming @ Saveagri.ORGThis video explains about integrated farming in tamil, integrated farming system model in tamil, integrated farming system model, integrated farming, integrated farming model, integrated farming in India, integrated farming in tamilnadu, integrated farming in tamilnadu, ஒருங்கிணைந்த பண்ணை, orunginaintha
orunginaintha pannai, orunginaintha pannai in tamil, orunginaintha pannai vivasayam in tamil, orunginaintha vivasayam in tamil, orunginaintha pannai vivasayam, Natural worm, vermicompost in tamil, natural vermicompost in tamil, organic farming in tamil, organic farming, organic farming in India , organic farming in Coimbatore

Contact details
Mr.Kishore kumar
TTS INTEGRATED FARMS
Dheenamplayam, Thondamuthur Coimbatore, Tamilnadu
ph no : 99444 31031

Subscribe FARMER’S STORE-உழவர் அங்காடி https://youtube.com/channel/UCWjBiNDSb_3m5LFj_1mfCpg

Follow our Facebook page: https://www.facebook.com/vivasayinparvaisp/

Follow our Instagram page: https://instagram.com/vivasayinparvai?igshid=62za6162v76j

#integratedfarmingsystem #integratedfarm #integratedfarming #integratedlearning #nattukozhivalarpu #nattukozhi #nattukozhichicks #nattukolikulambu #nattukozhikulambu #nativebreed #nativedogs #indiandog #rajapalayamdogs #rajapalayampuppy #rajapalayamdog #stoneproducts #stone #clay #claybottle #clayproducts #claypot #பம்பரம் #பலங்குழி #ancient #products #exotic #exoticpets #hamster #hedgehog #தீவனம் #ஆடு #மாடு #solar #solarsystem #solarforhome #solarforfarm #rabbitfarming #rabbits #rabbitbunnys #rabbit #rabbitfarm #rabbitsales #rabbitcage #rabbitdisease #rabbitmeat #rabbitmedicine #rabbitfeed #rabbitbunny #rabbittreatment #rabbitcoimbatore #rabbittamilnadu #rabbitbunnysales #rabbitmaintenance #rabbitbreed #rabbitbreeding #rabbitcagesales #kadaknathchicks #kadaknathchicken #kadaknathfarming #kadaknath #kadaknathegg #vellaikaluchal #seval #kattuseval #nattukoli #kankrej #countrycow #native #nativebreed #savenativebreeds #உக்கடம் #coimbatore #Coimbatorepetsmarket #covai #ukkadambirdsmarket #leaves #tree #nature #curry #waterfeeder #foodfeeder #trayfeeder #poultry #poultryequipment #poultryequipments #muski #fancypigeon #pigeon #fancybreed #goatfarming #mutukeda #kedasandai #nattuadu #ஆடு #aduvalarpu #rekla #நாட்டுஆடு #விவசாயி #vivasayi #trending #trendingreels #popular #mostpopular #no1trending #nature #savetree #savenature #trendingshorts #ஜல்லிக்கட்டு #jallikattu #rekla #kangayam #kangayambull #madurai #Coimbatore #Pollachi #seval #kattuseval #fancypigeon #pigeon #racepigeon #muski #mookee #muskipigeon #புறா #பந்தயபுறா #rare #guineapig #gunieahen #cocktail #AfricanLovebirds #budgies #normallovebirds #goose duck #Manila duck, #rekla #penguinduck #country hen #kadakanathhen , #countryduck , #show budgies , #turkeyhen , #colourhenchick, #pigeon , #normalpigeon , #highflyerpigeon, #homerpigeon , #Karanampigeon, #fancypigeon , #indianfantail , #muski, #satin and #spangle

source

@ Saveagri.ORG

About Vivasayin parvai-விவசாயின் பார்வை

View all posts by Vivasayin parvai-விவசாயின் பார்வை →

36 Comments on “ரூ.0 செலவில் வருடம் 10 லட்சம் வருமானம் பெறும் இயற்கை விவசாயி | Organic farming, integrated farming @ Saveagri.ORG”

  1. மண்புழு வளர்க்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அய்யா சொல்கிறாரர்.??? Pls help me

  2. (மண்ணும் ஒரு தாய் தானே…)
    சூப்பர் அண்ணா…
    வாழ்த்துக்கள் நண்பா…..

  3. அந்தாளு எடுத்து கொடுத்தது மண்புழு உரமா.. முன்ன பின்ன மண்புழு கழிவ பாத்திருக்கீங்களா…

  4. இன்னும் நிறைய இயற்கை விஞ்ஞானி களையும் இயற்கை விவசாயத்தை பற்றியும் வெளிப்படுத்துங்கள்.. நன்றி🙏💕

  5. Brother am interested in learning farming activities and agri am from Kerala i married to tamilian now am residing in dharmapuri district well v own a land but as u informed v r using chemical fertilizers it's my necessity to learn this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *