ரத்த அழுத்தத்திற்கு எந்த அரிசி சாப்பிடலாம்?Full video link in command box 👇🏻 @ Saveagri.ORG#traditionalfood | #SaveSoil | #NaturalFarming | #rice

Click here to subscribe for Cauvery Kookural – Mann Kappom’s latest Youtube Tamil videos:
https://www.youtube.com/channel/UCtYfGsDUcFjnREwJFaj6awQ

Like us on the Facebook page:
https://www.facebook.com/CauveryKookuralMannKappom

source

@ Saveagri.ORG

About மண் காப்போம் - காவேரி கூக்குரல்

View all posts by மண் காப்போம் - காவேரி கூக்குரல் →

4 Comments on “ரத்த அழுத்தத்திற்கு எந்த அரிசி சாப்பிடலாம்?Full video link in command box 👇🏻 @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *