யூரியா உரத்தின் நன்மைகள் | urea fertilizer benefit in tamil | urea fertilizer uses | @ Saveagri.ORG

source

@ Saveagri.ORG

About நவீன விவசாயி NAVEENA VIVASAYI

View all posts by நவீன விவசாயி NAVEENA VIVASAYI →

16 Comments on “யூரியா உரத்தின் நன்மைகள் | urea fertilizer benefit in tamil | urea fertilizer uses | @ Saveagri.ORG”

  1. நண்பா Nano-Urea பற்றி விவசாயின் அனுபவம் சம்மந்தமான video ஒன்று போடுங்கள்

  2. Sugar cane, papaya, banana tree இதெல்லாம் 1 வருடம் என்றால்
    எவ்வாறு பிரித்து கெடுப்பது
    Month wise na ➡️ 1 or 2 month ya?

  3. நண்பா…. நீங்கள் சொல்வது அனைத்தும் உண்மை…சரியாக சொன்னீர்கள்… ஆமாங்க… இது அனைத்தும் அனுபவ உண்மை…. வாழ்த்துக்கள்…. சூப்பர்….

  4. What the heck the educated brats are promoting…. Please stop this nonsense and be natural. Usage of urea will kill the soil. PLEASE DO NOT AND NEVER USE CHEMICAL FERTILIZERS. it's short term gain and kills the soil forever.

  5. என் எலுமிச்சை செடிக்கு ஊரியா உரம் போட்டேன்.5 நாட்கள் ஆகிறது. கொஞ்சம் அதிகம் போட்டுவிட்டேன். செடி கொஞ்சம் வரண்டி நிற்கிறது. அதை உடனடியாக காப்பாற்ற ஏதாவது வழிமுறை இருக்கிறதா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *