மீன் அமினோ அமிலம் | Meen Amila karaisal (Fertilizer from Fish waste) USES IN TAMIL @ Saveagri.ORGUsage of #Fish #amino acid – It can be apply on vegetables and plants.

You can spray on #plant #leaves or apply to #soil. never use directly to plant leaves or soil, you should dilute it with water. you should dilute fish amino acid with water. 1 liter of water need 2-5 ml of fish amino acid,

You can use a sprayer for applying this organic fertilizer to plants.

Better to avoid chemical fertilizers and pesticides while using fish amino acid.
tamil agriculture youtube channel
agriculture details in tamil
drumstick agriculture tamil
#FARMLANDINTAMIL
#goatfarmingintamil
#amilankarisalintamil
#meenkaraisal
agriculture documentary in tamil
agriculture engineering in tamil
agriculture equipment tamil
free electricity agriculture tamil nadu
agriculture explain in tamil
agriculture farming tamil
agriculture whatsapp status tamil fullscreen
agriculture fertilizer business tamil
#agriculturefarmingtechnologytamil
#tamil nadu government agriculture schemes
grape agriculture tamil
home agriculture tamil
hydrogel in agriculture tamil
agriculture history in tamil
homemade agriculture tamil
agriculture tamil nadu information
agriculture jobs in tamil
jasmine agriculture tamil
tamil nadu agriculture jobs
july month agriculture tamil
jackfruit agriculture tamil
lemon tree agriculture tamil
tamil nadu agriculture machine
agriculture sprayer machine tamil
agriculture tamil news
agriculture tamil notes
tamilnadu village agriculture
organic agriculture tamil
agriculture officer tamil
small onion agriculture tamil
paruthi agriculture tamil
pineapple agriculture tamil
tamil nadu paddy agriculture
polyhouse agriculture tamil
agriculture spray pump tamil
papaya agriculture tamil

source

@ Saveagri.ORG

16 Comments on “மீன் அமினோ அமிலம் | Meen Amila karaisal (Fertilizer from Fish waste) USES IN TAMIL @ Saveagri.ORG”

  1. வணக்கம் சார் உங்க Video disadvantage ம் சொல்லி ரொம்ப Super ஆ இருக்கு நான் மல்லிகை தோட்டம் 500) வைத்திருக்கேன் எப்படி இதை use பண்ணனும் சொல்லுங்க சார்

  2. இந்த கரைசலை கரும்புக்கு எப்படி குடுப்பது சொட்டு நீர் பாசனம் அமைத்து உள்ளேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *