#மாடித்தோட்டம் Homemade Bio Fertilizer in Tamil |அமோக விளைச்சல் தரும் உயிர் உரம்| Terrace garden @ Saveagri.ORGHomemade Biofertilizer for all plants in terrace garden in Tamil . Best pesticide for all flower plants, vegetable plants , fruit plants . How to prepare Bio fertilizer in Tamil . How to make Bio fertilizer in Tamil . Maadi Thottam #maadithottam #gardening #terracegarden #terracegardening #terracegardenintamil

source

@ Saveagri.ORG

34 Comments on “#மாடித்தோட்டம் Homemade Bio Fertilizer in Tamil |அமோக விளைச்சல் தரும் உயிர் உரம்| Terrace garden @ Saveagri.ORG”

  1. சிறிய நாற்றுக்கு பயன்படுத்தலாமா ,எந்த அளவில் பயன்படுத்து வேண்டும் செல்லுங்கள் மேடம்

  2. உங்களைப் பின்பற்றி நானும் கடைகளில் விற்கும் உயிர் உரங்களை வாங்குவதில்லை . நீங்கள் ஏற்கனவே பதிவிட்டுள்ள இரு வித உயிர் உரங்களை தயாரித்து பயன் படுத்தி வருகிறேன் .இனி இந்த உயிர் உரத்தையும் தயாரித்து பயன் படுத்தப் போகிறேன் . மிக்க நன்றி . ❤

  3. Saw your video for the first time-building a house and planning to have a terrace garden- what are the white tube like things on which you have placed your pots? Your reply will be very useful as I feel it will reduce weight on the terrace. Also can you place growbags on them? Will they not fall in between?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *