மாடித்தோட்டத்தில் கடற்பாசி (Seaweed) பயன்கள் | Sea algae |Sea weed fertilizer | @ Saveagri.ORGPlease watch: “செடி முருங்கையில் பூ பூக்கவில்லையா ? பூ உதிர்கிறதா ? இதை பாருங்கள் | Moringa Growing Tips ”
https://www.youtube.com/watch?v=jE_1byWSMK8 –~–
இது உங்கள் செடியில் புதிய இலைகள் மற்றும் பூக்கள் பூக்க உதவும் !! இந்த பயிருக்கியை செடிக்கு கொடுத்துவந்தால் செடி நன்றாக வளரும்.

கடற்பாசி ( seaweed ) செடிகளுக்கு எப்படி தருவது என்று Sakthivel Organic Garden Centre இன்று பார்க்கலாம் .

#LiquidFertilizer #Seaweed #Gardening #terracegardeningintamil
#Eatwhatyougrow

Seaweed Amazon :
https://amzn.to/2M0DAuN

Visit Our Site :
http://sako.co.in

Subscribe to get the latest garden updates:http://bit.ly/2rffHIc
Subscribe to My english Channel: http://bit.ly/2I58Haj

Sakthivel’s Cooking Channel : http://bit.ly/2MjbU5i

Our best suggestions : http://sako.co.in/amazon/
Follow us on facebook ? https://www.facebook.com/Ssogc/
Facebook Group : http://bit.ly/2l5oau8

Follow us on twitter https://twitter.com/ssogc

Follow us on Instagram : (@sakogc)
? https://www.instagram.com/sakogc/

Follow us on Google+ : http://bit.ly/2HKpmN6

Please subscribe for more upcoming video’s! Also feel free to take a look at http://sako.co.in for mor educational resources about growing vegetables, videos, Articles,and more!

Sakthivel is a mechanical engineer, who is now a terrace gardener, garden material seller, Youtuber, blogger, Cad designer. If you Like my video’s Go ahead and subscribe to my channel.

Feel free to stick around because there is plenty more to come.
I will always try to surprise you in every video, don’t miss out. Enjoy!

source

@ Saveagri.ORG

About Sakthivel Organic Garden Centre

View all posts by Sakthivel Organic Garden Centre →

28 Comments on “மாடித்தோட்டத்தில் கடற்பாசி (Seaweed) பயன்கள் | Sea algae |Sea weed fertilizer | @ Saveagri.ORG”

  1. Brother enoda sivappu keerai chedi songipoiruthu enapanna.. Ithemaritha fenu green.. Brinjal chedi um Oru stage la songipoiruchu.. Ena seirathu nu solunga

  2. Kadal paasi crystal form la oru shop la vaangunen…adhu epdi use panradhunu therila…thanni potu vechalum 24 hours aachi innum dissolve aagala.. instructions kooda illa…epdi use panradhunu solrengala?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *