மண் கலவை #soil #plant #garden #tips #compost #ideas #harvesting #fertilizer #pots #tamil #shorts @ Saveagri.ORGசெடிகள் செழித்து வளர மண் கலவை ரெடி பண்ணாலம் வாங்க.

1.தோட்டத்து மண்
2.எரு
3.சாம்பல்

(@secretgardener2604 )

source

@ Saveagri.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *