பாஸ்போபாக்டீரியா பற்றி அறிந்து கொள்வோம் |phosphobacteria Bio Fertilizer in Tamil @ Saveagri.ORG

source

@ Saveagri.ORG

About நீர் மேலாண்மையும் பண்ணை மேம்பாடும்

View all posts by நீர் மேலாண்மையும் பண்ணை மேம்பாடும் →

13 Comments on “பாஸ்போபாக்டீரியா பற்றி அறிந்து கொள்வோம் |phosphobacteria Bio Fertilizer in Tamil @ Saveagri.ORG”

  1. வணக்கம் ஐயா.
    மெக்னீசியம், மாங்கனீசு, தாமிரம் மற்றும் துத்தநாகம் இதுபோன்ற நுன்னூட்ட சத்துக்கள் தரக்கூடிய உயிர் உரங்கள் உள்ளதா? மற்றும் அவற்றை எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும், எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை தயவு செய்து கூறுங்கள் ஐயா நன்றி 🙏🏻🙏🏻🤝

  2. ஐயா நான் புதியதாக சம்மங்கி நடவு பண்ண அதை பற்றி முழு விவரம் கூறுங்கள் .நடவு முதல் பபூச்சி நோய்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *