நெல் சாகுபடி: சவால்களை தாண்டி வந்த மகசூல் | Rice farming – Yield beyond barriers| #Shorts @ Saveagri.ORG#shorts
#agriculture , #விவசாயம்
நெல் சாகுபடி – விதைகள் முதல் அறுவடை வரை
நெல் சாகுபடி: சவால்களை தாண்டி வந்த மகசூல் | Rice farming – Yield beyond barriers|

குறள் 1031: சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால்
உழந்தும் உழவே தலை.

#rice ,#ADT36,#agri , #agriculture ,#rice,
#Agriculture-in-India,#indian_agriculture ,
#GKFarms,
#நெல்-வேளாண்மை, #RiceFarming, #தமிழ்,#தமிழ்நாடு, #Lalgudi, #Tamil, #vivasayam, #farm machinery,
#naveena vivasayi,#naveena Uzhavan,
#pasumai ,#நெல்,#rice,#நெல் சாகுபடி,
#paddy Farming,#Rice Farming,#organic farming,
#இயற்கை வேலன் பண்ணை,
#பண்ணை,
#Paddy, #Paddy Cultivation #farmers,
#traditional farming,
#ADT36,
#land —Leveling-India,
#விவசாயம்
#வேளாண்மை

source

@ Saveagri.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *