நம்ம வயலில் இந்த வருடம் விவசாயம் தொடங்கியாச்சு #Farmer #Agriculture #shorts #tamil @ Saveagri.ORGAgriculture videos
agriculture shorts videos
நெல் விவசாயம்

source

@ Saveagri.ORG

35 Comments on “நம்ம வயலில் இந்த வருடம் விவசாயம் தொடங்கியாச்சு #Farmer #Agriculture #shorts #tamil @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *