சப்போட்டாவில் அதிகம் பழங்கள் பிடிக்க இரண்டு உரங்கள்/ Best organic fertilizer for chikku tree/NPK @ Saveagri.ORGSUBSCRIBE OUR CHANNEL FOR MORE VIDEOS

Connect with us
facebook:https://youtu.be/E_jxpCFYGzw

instagram:https://www.instagram.com/invite
/contact/?i=18p6xvr5tv0xj&

BEST ORGANIC FERTILIZERS FOR SAPOTA (CHIKKU TREE)

Amuthakaraisal
https://youtu.be/S8gs7jAUCW8

Ganajeevamirtham
https://youtu.be/md5VIsH2tLE

EM liquid
https://youtu.be/04UE_l93L7I

source

@ Saveagri.ORG

7 Comments on “சப்போட்டாவில் அதிகம் பழங்கள் பிடிக்க இரண்டு உரங்கள்/ Best organic fertilizer for chikku tree/NPK @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *