கின்னிக்கோழி ஏன் வளர்க்க வேண்டும்? #agriculture #farming #shorts @ Saveagri.ORGகின்னிக்கோழி ஏன் வளர்க்க வேண்டும்? #agriculture #farming #shorts

agriculture | organic farming | indian agriculture | pasumai vivasayam | agri event | tamil agriculture | tamil agriculture tips | tamil agriculture business | terrace garden | terrace garden in tamil | terrace garden ideas in tamil | zero budget natural farming | farming | paddy | terrace gardening | agriculture technology | News7 Tamil Agri | News7 Tamil PRIME | News7 Tamil

#News7TamilAgri #agriculture #OrganicFarming #agricultureland
#agricultureandfarming #agriculturebusinessideas #TamilAgriculture #TerraceGarden #Farming #News7Tamil

👉 நல்விதை | Nalvithai : https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Luzg72xQct4nLUZWAfEDg_Z-SgHcogn

👉 திருமிகு விவசாயி | Thirumigu Vivasayi : https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Luzg72xQcvo96nSTMhe78jjMDUX6b7u

👉 உழவே தலை | Uzhave Thalai : https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Luzg72xQcvMY19vsRXd4O34vqOnQQvP

👉 பண்ணைபுரம் | Pannaipuram : https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Luzg72xQcuE_aEi67CYSz1v1ut0iRZU

👉 News7 Tamil Agri Shorts : https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Luzg72xQcuFpE9YZBmVOtyR6cMD8_Js

Subscribe us on Youtube : https://bit.ly/SubscribeNews7TamilPrime
Follow us on Facebook ➤http://fb.com/News7Tamil
Follow us on Twitter ➤http://twitter.com/News7Tamil
Follow us on Instagram ➤http://instagram.com/News7Tamil
Visit our Website ➤https://news7tamil.live

source

@ Saveagri.ORG

8 Comments on “கின்னிக்கோழி ஏன் வளர்க்க வேண்டும்? #agriculture #farming #shorts @ Saveagri.ORG”

  1. மிகச் சரியாக சொன்னீர்கள். கின்னிக் கோழி‌ எங்களுக்கு பல பாம்புகளை காட்டித் தந்ததை நாங்கள் பெரிய அரிசி கோனியில் போட்டு காட்டில் கொண்டு போய் விட்டு வருவோம். கொஞ்சம் மூர்க்கத்தனமான ஐட்டங்களை போட்டுத் தள்ளி புதைத்தும் உள்ளோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *