ஒரே மரத்தில் 350காய்கள்… அசத்தும் அரசம்பட்டி தென்னை! | Arasampatti Kennady | Coconut Farming @ Saveagri.ORG#NakkheeranTV #arasampatti #thennai #coconut

ஆயிரக்கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம்.. இளைஞர்களை அழைக்கும் தென்னை விவசாயி! Arasampatti | Coconut Farming | Nakkheeran Takkheeran Book online: https://www.nakkheeran.in/nakkheeran
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nakkheeran.news
IOS: https://apps.apple.com/in/app/nakkheeran-tamil/id1472318238

Subscribe to Nakkheeran TV
http://bit.ly/1Tylznx
www.Nakkheeran.in
Social media links
Facebook: http://bit.ly/1Vj2bf9
Twitter: http://bit.ly/21YHghu

About Nakkheeran TV:
Nakkheeran TV – Nakkheeran’s Official YouTube Channel. In this Tamil channel, you can find videos about hot political news, current affairs, world news, cinema news, celebrity news, etc.

source

@ Saveagri.ORG

30 Comments on “ஒரே மரத்தில் 350காய்கள்… அசத்தும் அரசம்பட்டி தென்னை! | Arasampatti Kennady | Coconut Farming @ Saveagri.ORG”

  1. தென்னை மரம் பனைமரம் இது இரண்டும் இருந்தால் போதும் தமிழ் மக்கள் படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் எல்லாருக்கும் வேலை இந்த அரசாங்கம் வேலை கொடுக்கலாம் அதை விட்டுபோட்டு சாராயத்தை ஊற்றிக் கொடுக்கிற கேடுகெட்ட அரசாங்கம்

  2. நாட்டு ரகத்தை தவிர இவர்கள் செல்வதை நட்டால் விஷத்தை சாப்பிடுகிroom என்று அர்த்தம். Poyyai அழுத்தி பேசுவதில் சாதனை யாளர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *