உயிர் உரங்களின் பயன்கள் ரைசோபியம் தழைச்சத்து Bio fertilizer use| Rhizobacteria tamil | உயிர் உரங்கள் @ Saveagri.ORGHi Friends,
Rhizobium is a bacteria that give very basic nutrient to crops such as groundnut, urid dhal,black eye bean, etc.,
Plants take hydrogen, oxygen and carbondioxide directly from air. But, plants still need more vitamins and minerals like nitrogen, phosphorous, potassium, calcium, zinc, iron, sulphur etc.,
Among these, Nitrogen(N), Phosphorous(P), Potassium(K) are the most essential nutrients for plant growth and yield.
Atmospheric air has 78% of nitogen. But, plants and animals can’t take nitrogen directly from air. These bacteria entered into the root and forms root nodule. They live in the root nodule and give supply nutrients and take their energy from plants. So, hey are also caled ‘symbiont’.
So, the Rhizobium bacteria take nitrogen from air and converted it in to Ammonia(NH4)then again converted as nitrite and nitrate by help of some other bacteria.
So, 1ml of liquid rhizobium bacteria has 100000000 bacteria aprroximately. Need to follow diffeent ratio when applies to sees, soil and water.
Apply this rhizobium bacteria on early morning or evening to avoid overheating bacteria. Bacteria will die in high temperature. Need to preserve these bacteria under 25°C.

#rhizobacteriatamil
#ரைசோபியம்பாக்டீரியா
#biofertilizerrhizobacteria

source

@ Saveagri.ORG

8 Comments on “உயிர் உரங்களின் பயன்கள் ரைசோபியம் தழைச்சத்து Bio fertilizer use| Rhizobacteria tamil | உயிர் உரங்கள் @ Saveagri.ORG”

  1. ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார். நன்றி.
    மரம் நடுறதுக்கு முன்னாடி தொழு உரத்தோட சேர்த்து 3*3 குழியில் போடலாமா? மரம் வளர்ச்சி கு உதவுமாறு?

  2. உங்கள் பணி சிறப்பு, நல்ல பதிவு, மேலும் ஆக்கபூர்வமான செயல்பட வாழ்த்துக்கள்

  3. சம்பங்கி செடி பயன் படுத்தலமா பயன் படுத்தும் முறை செல்லுங்கள் சகோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *