இவங்கள நம்பி ஒன்னும் பண்ண முடியல #shorts #food #yummy #foodie #agriculture #organic #farming #farmer @ Saveagri.ORGகரும்புத் தோட்டத்தை தீ வச்சு வெட்டுறாங்கப்பா ரொம்ப அநியாயம் பண்றாங்க

source

@ Saveagri.ORG

7 Comments on “இவங்கள நம்பி ஒன்னும் பண்ண முடியல #shorts #food #yummy #foodie #agriculture #organic #farming #farmer @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *