இயற்கை விவசாய முறையில் புரட்சி – News18 Tamil Nadu – Organic Farming Best Practices @ Saveagri.ORGSource: https://www.youtube.com/watch?v=qxtOBRIl8jU
உயர்திரு. மனுநீதி மாணிக்கம் அய்யா அவர்களின் ஆலோசனையில் இயங்கும் #மனுநீதி #இயற்கை வேளாண்மை ஆராய்ச்சி மையம், சேமக்கோட்டை, பண்ருட்டி (கடலூர் மாவட்டம்)

#cuddalore #panruti

source

@ Saveagri.ORG

About Manu Neethi Foundation மனுநீதி அறக்கட்டளை

View all posts by Manu Neethi Foundation மனுநீதி அறக்கட்டளை →

9 Comments on “இயற்கை விவசாய முறையில் புரட்சி – News18 Tamil Nadu – Organic Farming Best Practices @ Saveagri.ORG”

  1. YRB தயாரிக்க என்ன நுண்ணுயிரிகளை சேர்க்கரீங்கன்னு விளக்கமா சொன்னா விவசாயிகளே, அதை தயாரிச்சு பயன்படுத்திக் கொள்வார்களே?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *