இயற்கை விவசாயத்தில் பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயி | Organic farming tamil @ Saveagri.ORGSelvarasu who worked as a NLC Retirement employee in neyveli and started an organic farm in veenangeni.He speaks about imortance of organic farming.

மீன் வளர்ப்பு மற்றும் மீன் பிடித்தல் , விற்பனை .
கோழி வளர்ப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் இயற்கை விவசாயம் பதிவுகள் இடம்பெறும்⚡⚡🌟

மேலும் எங்களை ஊக்கப்படுத்த like & subscribe செய்யுங்கள்.✨🙏

thanks for watching friends and familys 🙏

tech farming tamil
#organic
#organicfarming
#organicfood
#farming
#agriculture
#agriculturefarming
#farmingtechniques
#farmingsimulator20
#health
#healthyliving
#livingnature
#nature
#natureshorts
#naturephotography
#natural
#natureforming
#naturefood
#rice
#paddy
#paddyprice
#vivasayam
#vivasayamkappom

source

@ Saveagri.ORG

8 Comments on “இயற்கை விவசாயத்தில் பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயி | Organic farming tamil @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *