இதுல இவ்வளவு பயன்கள்! | Best plant protector | UV’s Cooking @ Saveagri.ORGHelo friends enaki oru garden tips video tha parka poraom.
Vivek sir comedy parthu erupom oru marunthu athula yala viyathium pokanumnu balagi ketparu athey mather garden vachi erukaravanga thadurathum ethey tha yatharum onu garden an kalipana nanaikara poochi kita erunthu Kapatha erukathananu . Eru, appadi onutha veepampunnaku.
intha video veepam punaku pathi tha. Namba chediku ulla eruthum valila erunthum pathukapu tharathu tha entha veepam punaku. Entha Veepam punaku yapadi use panurathu, athanala enna palankal, yavulo price and yanga kadaikum etha pathelam tha entha video la parka porom. First time namba video parkuringalana subscribe pani namba family join panidunga.

First ulla erunthu yapadi pathukapu tharuthunu parkalam. Narayaper face panura problem enna na, chedi vachium growth ella, vachathu appadi eh erukunu. Ethuku main reason manula erukara keta bacteriyavum veera alikura poochium tha. ethuku man kalava ready panum pothey oru thoti ku 5-10 grm allathu 1 tbsn vitham veepam punaka serthu kalathukanum. Appadi ellana chedi vachathuku apparamum 1 tbsp manla kalanthu vidalam. Ethu namba chedi veerku oru pathu kavalana erukum. Veer ah alikura poochi kita erunthum keta bactrica matturm fungus ah valaravidathu.
2 avathu villa erunthu, valila namba face fanurathu poochi tollai tha ethuku 100gms punaka 1 ltre thanila kalanthu oru 4 to 5 hr urra vidanum appuram vadikati, sprayer mulama ellai fulla adichividalam, ethu nala result thatrum.
Veepam punaku nursery appadi ellana ura kadakungal kadaikum. Velai parthikalana 20 la 40 rupa varaikum erukum.
Ethula mukiyama namba kavanikavaniyathu allavu, namaku oru aasa erukum, chedi nala valaranum athikama pookanum kaikanum nu athukunu athkama veepam punaka serka kudathu. Aalvuku minchinal amirthamum nanchi athupola, veepam punaka alavoda sarkanum. Veepam punaku romba soodu athanala atha alava kammiya tha serkanum..
Ok friends intha tips ungaluku usefulla erukum nu nanaikura.

Veppam Punnakku- Neem Cake

Veepam Punnakku, Vepam punaku, use of Veppam Punnakku in plants, How to use Veepam Punnakku, how to use Veepam Punnaku in garden, Garden tips in tamil, use of veppam Punnakku in tamil, Tamil garden tips, manpulu uram, Neem cake use in garden, best garden fertilizer, cheep fertilizer, organic terrace garden,
organic farming, neem cake, neem cake use in tamil, organic pesticide, neem cake pesticide, veppam Punnakku pesticide, best pesticide, வேப்பம் புண்ணாக்கு

gardening tips
#Happy_Gardening #Stay_Connected #Keep_Supporting #Eat_Healthy #Be_Organic

maadi thottam
maadi thottam tips for beginners
maadi thottam in tamil
maadi thotam for
terrace gardening beginners
terrace gardening for fresher
how to start terrace garden in tamil
how to use organic fertilizer
be organic be safe keep distance

source

@ Saveagri.ORG

4 Comments on “இதுல இவ்வளவு பயன்கள்! | Best plant protector | UV’s Cooking @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *