இதுதான் தமிழர் வேளாண்மை | Tamilar velanmai Ganaprakasam | ஞானபிரகாசம் | Tamil Farming Leader TV @ Saveagri.ORGஇதுதான் தமிழர் வேளாண்மை Tamilar velanmai Ganaprakasam | ஞானபிரகாசம்
#இயற்கைவேளாண்மை #நெல்சாகுபடி Tamil Farming Leader TV

source

@ Saveagri.ORG

11 Comments on “இதுதான் தமிழர் வேளாண்மை | Tamilar velanmai Ganaprakasam | ஞானபிரகாசம் | Tamil Farming Leader TV @ Saveagri.ORG”

  1. Arumaiyana thelivana pathivu intha mari 50 varudankalukku munnare seithirunthal tamilnadu matra manilankalukku thannir kotuthirukkum inimelavathu seivom velvom venru kaattuvom tamilan yaarenru Nanri iya

  2. நெல் என்பது தமிழர்களால் செயற்கையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று ஐயா ஞானப்பிரகாசம் கூறுவது எப்படி?
    யாரேனும் விளக்கி கூற முடியுமா?
    நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *