ஆர்கானிக் பல் அடுக்கு விவசாயம் இது ஹைட்ரொபோனிக்ஸ் இல்லை Organic Vertical Farming in Tamil @ Saveagri.ORGபல் அடுக்கு ஆர்கானிக் விவசாயம் லாபம் தரும் புதிய தொழில்
இனி ஏக்கர் கணக்குல நிலம் தேவை இல்லை
நஞ்சில்லா ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ண இனி ஏக்கர் கணக்குல நிலம் தேவை இல்லை. குறைந்த நிலம் இருந்தால் கூட இந்த விவசாய முறை துவங்கி லாபம் பார்க்க முடியும்

மேலும் தவகல்களுக்கு அழைக்கவும் 9944018800

source

@ Saveagri.ORG

About Suregrow Hydroponics Aeroponics Soil Less Farming

View all posts by Suregrow Hydroponics Aeroponics Soil Less Farming →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *