ஆபத்தா?? Soya உரம்/ Meal maker/Soy bean Fertilizer – பூ செடிகளுக்கு ?? dds organic @ Saveagri.ORGஆபத்தா?? Soya உரம்/ Meal maker/Soy bean Fertilizer – பூ செடிகளுக்கு ?? dds organic

This video explains whether soy bean fertilizer helps flowering plants to produce more blooms.

#soyauram #mealmakerforplants #ddsorganic #mealmaker #poochediuram #organicuram #instanturam #veetuthottam #maadithottam #terracegarden #fertilizer #uram #floweringplantfertilizer

check this video:

15 நாளில் பூச்செடியில் கொத்து கொத்தாய் மொட்டுகள் பூக்கள் வைக்க தூண்டும் ORGANIC uram – All FLOWERS https://youtu.be/mH85JXEfDWM

source

@ Saveagri.ORG

21 Comments on “ஆபத்தா?? Soya உரம்/ Meal maker/Soy bean Fertilizer – பூ செடிகளுக்கு ?? dds organic @ Saveagri.ORG”

  1. Naanum prepare seidhu poten dhan soyabean fertilizer, but periya alavil maatram onrum illaye nnu yosuchutu irundhen, ipo dhan theriyudhu, aw idhil ivlo vishayam Iruka nnu . Thank you so much DD ma. 😍😘

  2. முற்றிலும் புதிய தகவல் தோழி. இதைப்பற்றிய ஆழ்ந்த அறிவு இதுவரை எனக்கு இருந்ததில்லை. நன்றி dd & family!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *