அதிக லாபம் தரும் மரவள்ளி கிழங்கு சாகுபடி| maravalli kilangu | tapioca | குச்சிக்கிழங்கு விவசாயம் @ Saveagri.ORGஅதிக லாபம் தரும் மரவள்ளி கிழங்கு சாகுபடி| maravalli kilangu | tapioca | குச்சிக்கிழங்கு விவசாயம்

#maravallikilangu
#maravallikizhangu
#kuchikilangu
#agriculture
#farming
#vivasayam
#oraganic
#velaantalks
#குச்சிகிழங்கு
#மரவள்ளி கிழங்கு

—————————–
🌿 Don’t forget to subscribe ❤️ And Hit the Bell Button 🔔 !!
—————————–

✓Content Desclamier :
Copyright disclaimer under section 107 of the copyright act 1976,allowance is made for “fair use policy” for purposes such as criticism, comment, news reporting,teaching,scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
The intent behind the video is to provide valuable information to the audience about the age-old practices followed in India for agriculture free of cost. The video doesn’t have any vested interest. No animals were harmed in the making of this video . This channel does not promote or encourage any other illegal activates.
The views or opinions expressed by the guest speakers are solely their own and do not necessarily represent the views or opinions of our channel or its representatives. We are (Velaan Talks) not recommend to implement all the suggestions or information telecast in this video.

மரவள்ளி கிழங்கு
மரவள்ளி கிழங்கு சாகுபடி முறைகள்
மரவள்ளி கிழங்கு விவசாயம்
மரவள்ளி கிழங்கு சாகுபடி செய்வது எப்படி
மரவள்ளி கிழங்கு களை கொல்லி
மரவள்ளி கிழங்கு நோய் மேலாண்மை
மரவள்ளி கிழங்கு வெள்ளை பூச்சி
மரவள்ளி கிழங்கு மாவு பூச்சி
குச்சிக்கிழங்கு
குச்சிக்கிழங்கு சாகுபடி முறைகள்
குச்சிக்கிழங்கு விவசாயம்
குச்சிக்கிழங்கு சாகுபடி செய்வது எப்படி
குச்சிக்கிழங்கு களை கொல்லி
குச்சிக்கிழங்கு நோய் மேலாண்மை
குச்சிக்கிழங்கு வெள்ளை பூச்சி
குச்சிக்கிழங்கு மாவு பூச்சி
maravalli kilangu
maravalli kilangu vivasayam
maravalli kilangu sagupadi
maravalli kilangu sagupadi murai in tamil
maravalli kilangu sagupadi seivathu eppadi
maravalli kilangu noi melanmai
maravalli kilangu uram
maravalli kilangu uram melanmai
maravalli kilangu fertilizer
maravalli kilangu vellai poochi
maravalli kilangu maavu poochi
maravalli kilangu kalai kolli
maravalli kizhangu
maravalli kizhangu vivasayam
maravalli kizhangu sagupadi
maravalli kizhangu sagupadi murai in tamil
maravalli kizhangu sagupadi seivathu eppadi
maravalli kizhangu noi melanmai
maravalli kizhangu uram
maravalli kizhangu uram melanmai
maravalli kizhangu fertilizer
maravalli kizhangu vellai poochi
maravalli kizhangu maavu poochi
maravalli kizhangu kalai kolli
kuchi kilangu
kuchi kilangu vivasayam
kuchi kilangu sagupadi
kuchi kilangu sagupadi murai in tamil
kuchi kilangu sagupadi seivathu eppadi
kuchi kilangu noi melanmai
kuchi kilangu uram
kuchi kilangu uram melanmai
kuchi kilangu fertilizer
kuchi kilangu vellai poochi
kuchi kilangu maavu poochi
kuchi kilangu kalai kolli
tapioca intamil
tapioca farm
tapioca farming in tamil
tapioca farming ideas and tips in tamil
tapioca fertilzers

source

@ Saveagri.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *